Privacy

Op zerocover.nl hebben we niet de intentie om gegevens te verzamelen. Er is geen verdienmodel, we verdienen dus geen geld met wat we hier doen. We tonen geen advertenties en plaatsen geen cookies. Ook wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics om websitebezoek bij te houden. We maken wel gebruik van ‘embedded video’. Denk bijvoorbeeld aan een Youtube video die wordt gebruikt in een artikel. Youtube (Google dus) plaats dan vaak cookies. Gebruik van de Brave browser voorkomt dat u online gevolgd wordt.

U kunt reageren op onze artikelen. Daarvoor moet u een naam en e-mailadres invullen. Dit hoeft overigens niet uw echte naam of e-mailadres te zijn. Dat e-mailadres wordt niet door ons gebruikt. Ook heeft er geen gegevensuitwisseling plaats met derden.

Via zogenaamde ‘social media buttons’ kunt u onze artikelen makkelijk doorplaatsen op social media als Twitter of Facebook. Deze buttons voldoen aan de GDPR en plaatsen ook geen cookies.

Indien u ons tipt of vragen heeft, kunt u mailen naar mail@zerocover.nl. Op dat moment wordt uw e-mailadres alleen gebruikt om u te beantwoorden of om u enkele vragen voor te leggen. Ook dan worden uw naam en e-mailadres nooit gebruikt voor andere doeleinden of aan derden verstrekt.

Wij dragen zorg voor de beveiliging van website en mailbox.

Medewerking

Indien u een dossier, facturen, mailwisselingen of andere documentatie met ons deelt, kunnen we die documentatie bewaren als bewijs in een bepaald onderzoek. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Wij publiceren geen namen van personen die meewerken. Ook wordt data geanonimiseerd om te voorkomen dat het herleid kan worden naar de betreffende persoon.

Indien u meewerkt, wordt dat via e-mail (via mail@zerocover.nl) nader uitgelegd.